Προϊόντα με ελεγχόμενο καθεστώς

ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤAI ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 'Η ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ :

Για την αγορά ενός αεροβόλου όπλου ή αεροβόλου πιστολιού ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να το πιστοποιεί με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας. Επίσης θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση απομακρυσμένης πώλησης ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας με Fax 2810 283688 ή e-mail info@pervolarakis.gr

Σας πληροφορούμε πως το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει ρητά τη χρήση των αεροβόλων όπλων και πιστολιών για κυνηγετική χρήση. Τα Αεροβόλα ΔΕΝ είναι παιχνίδια. Μπορεί να προκαλέσουν ΣΟΒΑΡΟ τραυματισμό ή ακόμα και ΘΑΝΑΤΟ. Για τον λόγο αυτό ο κάθε χρήστης θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πριν από κάθε χρήση. Ποτέ μην στρέφετε ένα όπλο απέναντι σε άλλο άτομο ακόμα και όταν γνωρίζετε ότι είναι άδειο.


ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤAI ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΙΟΚΑΝΝΟΥ ΟΠΛΟΥ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ :


Για την αγορά ενός λειόκαννου όπλου απαιτείται άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας στο site www.pervolarakis.gr θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να μας στείλετε την άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου, υπογεγραμμένη, με courier της επιλογής σας, για να μπορέσει να εκτελεστεί η παραγγελία. Τα έξοδα αποστολής των εγγράφων επιβαρύνουν τον πελάτη.

Τα λειόκαννα όπλα ΔΕΝ είναι παιχνίδια. Μπορεί να προκαλέσουν ΣΟΒΑΡΟ τραυματισμό ή ακόμα και ΘΑΝΑΤΟ. Για τον λόγο αυτό ο κάθε χρήστης θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πριν από κάθε χρήση. Ποτέ μην στρέφετε ένα όπλο απέναντι σε άλλο άτομο ακόμα και όταν γνωρίζετε ότι είναι άδειο.ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤAI ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ/ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΥ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ :


Για την αγορά ενός πιστολίου/ περιστρόφου απαιτείται άδεια αγοράς από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Αφού ολοκληρώσετε την παραγγελία σας στο site www.pervolarakis.gr θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να μας στείλετε την άδεια αγοράς όπλου, υπογεγραμμένη, με courier της επιλογής σας, για να μπορέσει να εκτελεστεί η παραγγελία. Τα έξοδα αποστολής των εγγράφων επιβαρύνουν τον πελάτη.

Τα όπλα ΔΕΝ είναι παιχνίδια. Μπορεί να προκαλέσουν ΣΟΒΑΡΟ τραυματισμό ή ακόμα και ΘΑΝΑΤΟ. Για τον λόγο αυτό ο κάθε χρήστης θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πριν από κάθε χρήση. Ποτέ μην στρέφετε ένα όπλο απέναντι σε άλλο άτομο ακόμα και όταν γνωρίζετε ότι είναι άδειο.